Tósokberénd városrész weboldala a Tósokberéndért Egyesület gondozásában

Ajka-Tósokberénd

Archív hírek – 2011 / 1. negyedév


Boldog Újévet!

Látogatóban Lujza óvó néninél

2010 karácsonya előtt, Ádvent időszakában ellátogattunk Tóth Gáborné Kundermann Lujza óvónőhöz, mindannyiunk óvó nénijéhez, aki sok száz gyermeket készített fel az iskolára 1957 és 1980 között.

Örömmel tapasztaltuk, hogy jó egészségben és szellemileg frissen éli napjait. Idejét kisebb kerti munkákkal, olvasással, keresztrejtvényfejtéssel tölti. A házi munkát, takarítást, sütést, főzést elvégzi. Nyolcvannégy éves korára ez irigylésre méltó. Szívesen mesélt a régmúlt idők történéseiről, tanítványairól és érdeklődött a mi napjainkról. Kis ajándékunkat nagy örömmel fogadta.

A viszontlátás reményében, jó egészséget és boldog ünnepeket kívánva váltunk el egymástól.

CsBÉ

2011.01.01.

Ajka, Erkel Ferenc u.

2. lakó

Az Erkel Ferenc utca elején lévő átemelő szivattyú, már 2,5-3 éve rendszeresen túltöltődik és kiönt. Több alkalommal jeleztük az Önkormányzat felé, az építési osztály vezetőjének, Horváth Bélának, a közvíztársulás megbízottjának, Andrónyi úrnak, és természetesen az önkormányzati képviselőnek, Rieder Andrásnak. Sajnálatos módon tőle mindig azt a választ kaptuk, hogy tehetetlen, mert ellenzékben van. Andrónyi úrtól azt a választ kaptuk, hogy nincs rá pénz, és különben is az itt lakók belevezetik a csapadékvizet, és a csatornába szivattyúzzák a pincéből a vizet. Ezt nem tudták bizonyítani többszöri vizsgálat után sem, és én is úgy gondolom, hogy a probléma nem ebből adódik, mert hetek óta nem esett eső. Végigjártam az utca pincéit, mind száraz volt, de a szennyvíz már több mint 3 hete folyamatosan folyik az átemelő szivattyúba beépített (nyáron) túlfolyón ki a rétre. Aki erre a közműre ezt a túlfolyót engedélyezte, annak börtönben a helye, mert ez tudatos környezetszennyezés!


Nem akarok párhuzamot vonni, de kicsiben hasonló a vörösiszap-katasztrófához. Szégyenletes dolognak tartom, hogy nyáron, mikor kihívtam az ajkai ÁNTSZ-t, mert kiöntött az átemelő, és meglepve tapasztaltam, hogy a vízóra aknám szennyvíz szagú vízzel van tele. Semmilyen intézkedést nem tettek, csak türelmet kértek. A türelem elfogyott! Információim szerint az ajkai szennyvíztelep megterveztette a lehetséges megoldást, kért rá árajánlatot (amely 16 millió Ft lenne), de az ajkai önkormányzat, aki ebben lépni tudna, mint kivitelező, ül a terveken, mert nincs rá pénz. Kérdésem az önkormányzat felé, hogy a városban 1 m térkövezés mennyibe kerül, és hány métert kellett volna mellőzni ahhoz, hogy ezt a környezetszennyező, egészségre ártalmas problémát megoldja?! Bízom benne, hogy végre a Tósokon élők összefognak, és kikövetelik, hogy ha térkövön nem is járhatunk, ne kelljen a szarba tapicskolnunk, és szagolnunk ezt a kellemetlen orrfacsaró bűzt.

2011.01.05.

Erkel Ferenc u.

3. lakó

Néhány sort szeretnék írni a szennyvízátemelő miatt.

A probléma, ami már 4-5 éve fennáll nem csak az Erkel F. utca elejét érinti csak, hanem az egész környéket.

Évek óta az utca elején lévő szennyvízátemelőből ömlik a szennyvíz (ami ugye zárt rendszer!!!).


Tavaly tavasz óta szinte folyamatosan, a szándékosan erre a célra kialakított túlfolyóból!!!

Ha egy magánember nem köt rá a szennyvízrendszerre, akkor büntetésként környezetterhelési bírságot kell fizetnie. Itt meg az egész rét sz..-ban úszik, no meg néha az utca is.

Minden elképzelhető fórumhoz fordultunk, többször beszéltünk a helyi önkormányzati képviselővel, a Vízművel, ANTSZ-szel, a Polgármesteri Hivatal vízügyekkel foglalkozó illetékesével, sőt 3-4 éve Polgármester Urat is megkerestük levélben, de ez idáig erre nem érkezett válasz.

A tavalyi évben halvány ígéretet kaptunk, hogy 2011-ben kicserélik azt a csövet nagyobbra, ami végleges megoldást jelentene a problémánkra. Nagyon reméljük, hogy ez tavaszra megvalósul, hiszen nem azért költöztünk a központból kertes házba, hogy a négy fal között legyünk. Lassan már nem merünk barátokat, rokonokat hívni, mert olyan elviselhetetlen a bűz, hogy mi sem megyünk ki szívesen, nem is beszélve a fertőzésveszélyről, ami embert, állatot egyformán veszélyeztet (HEPATITIS).

Most már hónapok óta szinte naponta hívjuk a Vízmű ügyeletét, akik szorgalmasan jönnek és próbálnak segíteni. Van hogy napi 15-20 alkalommal fordul a szippantós autó, de ez csak azonnali tűzoltás. Nem is beszélve arról, hogy ez nem olcsó dolog. Annyit járt már ide az autó, hogy annak a költségéből a munkálatok jó része fedezhető lett volna.

Mivel a hivatalos szervektől eddig éveken át csak ígéreteket kaptunk, elfogyott a türelmünk, ezért fordultunk a nyilvánossághoz.

Nem szeretnénk tavasszal is ezt a bűzt szagolni. Reméljük sikerül minél előbb megoldani ezt az áldatlan helyzetet és nem kell panaszunkkal felsőbb fórumhoz vagy a nyilvánosság szélesebb rétegéhez fordulni.

2011.01.09.

Közmeghallgatás

Elszalasztott lehetőség Tósokberénden

2011 január 11.-én Ajkán a VMK színháztermében közmeghallgatáson vettünk részt. Tósokberéndről öt ember érdeklődött a téma iránt:

A MAL Zrt. KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLYE az elkövetkezendő öt évben, ami egy hatósági közigazgatási eljárás keretében kell, hogy megtörténjen.

A levezető elnök Dobson Tibor szóvívő volt.

Jelen volt a PROGRESSIO MÉRNÖKI IRODA Kft ügyvezetője, Kaleta Jánosné, aki egy 8-10 fős csapattal kidolgozta az 1700 oldalas tanulmányt. Lényege, hogy az új technológiával keletkező vörösiszap nedvességtartalma 30 százalékos lesz a mostani, csaknem 70 százalékos, lúgos anyaggal szemben. Az áttérést a gyár két lépcsőben tervezi megvalósítani.

A tanulmány részletesen foglalkozik a környezetvédelemmel, biztonsággal, az új száraztechnológiával, amelyet március elejéig kívánnak bevezetni.

A közmeghallgatáson jelen volt Kossa György alezredes a Mal Zrt. állami felügyelőbizottság vezetője. Válaszolt a felmerülő kérdésekre és felkérte az ott jelenlévőket, a közelben lakókat is, hogy amennyiben bármilyen rendellenességet tapasztalnak, azt jelezzék neki. Mindent megtesz, annak érdekében, hogy szabályosan történjen a végrehajtás. A rekultiválásról szólva elmondta, hogy a korábban használt VI-os, VII-es tározók (szerintem a VII-es, VIII-as) tetejére mezőgazdasági területekről származó humuszos földet helyeznek el, így meggátolják a későbbi kiporzást. A X-es, sérült kazettából a teljes lúgos folyadékot eltávolítják, az esővíz miatt keletkező csurgalékvizeket a szakadás bezárása után csőrendszerekbe gyűjtik és semlegesítik.

A Mal Zrt. vezetése ismertette a Bayer- eljárás régi nedves és mostani új száraztechnológiáját. Felhívta a figyelmet a gyár működésének szükségességére. A termékek sokszínűségére és a létszám foglalkoztatásának fontosságára.

Kérdésekre Deák József műszaki igazgató (talán már vezérigazgató-helyettes) elmondta, hogy a régi szükségtelenné vált csővezetéket szakszerűen lebontják. A területet környezetbaráttá alakítják. A száraz vörösiszapot, pedig teherautókkal nagyrészt üzemi útvonalon szállítják ki a tározókba.

Ékes József az állami felügyelet meghosszabbítását kérte, mivel csak állami felügyelettel valósítható meg az új, száraztechnológia bevezetése. A képviselő felvetette a régebben használt vörösiszap-tározók ellenőrzésének és rekultiválásának szükségességét is. Mint elmondta, a VIII-as, IX-es és X-es kazettákban tárolt nedves vörösiszap biztonságos tárolását és semlegesítését meg kell oldani.

A közmeghallgatáson az állami felügyelet meghosszabbítása mellett szólaltak fel a vörösiszap-katasztrófában érintett települések - Devecser, Kolontár - polgármesterei is.

Mi Tósokberénden lakók elszalasztottunk egy nagy lehetőséget, amit talán kiegészítésképpen pótolni lehetne!

A városrész talajvíz elvezetése nem megoldott. Körbe vagyunk hosszított "U" alakban zárva szürke és vörösiszappal, tehát a beruházás keretében meg lehetne oldani, mivel az értesüléseink szerint lezárják a két iszap közti területet is. Akkor hova vezetik a mi belvizeinket? Illetékesek remélhetőleg olvassák e sorokat! Ezt ott el kellett volna mondanunk, de csak később érlelődött meg a gondolat (sajnos).

A zöldhatóság az eljárás eredményét hirdetményében közli, a dokumentumokhoz az érintett települések polgármesteri hivatalaiban és Ajkán bárki hozzáférhet. A egységes környezethasználati engedély öt évre szól, a hatóság évente felülvizsgálatot tart.

CsBÉ

2011.01.11.

Ajka, Erkel Ferenc u.

4. lakó

Az Erkel Ferenc utcában lakom, néhány teleknyire a szennyvízteleptől, így gyakorta van "szerencsém" annak bűzét szagolni. Mélyen felháborít az a közömbös és felelőtlen magatartás, amellyel a városvezetés ennek a városrésznek a problémáját kezeli.


A rétre folyamatosan ömlő szennyvíz károsítja a környezetet, ami önmagában is szomorú és megbocsáthatatlan. Ráadásul a telep közvetlen környezetében családok, gyerekek élnek, akiknek a mindennapjait komfortérzetét, hosszabb távon az egészségét veszélyezteti ez a tarthatatlan állapot. Nem beszélve arról, mennyit csökken ezáltal az ingatlanok értéke.

Az itt élő emberek is teljes jogú, adófizető polgárai a városnak, jogos igényük tehát, hogy érdekeiket a városvezetés szem előtt tartsa, problémáikat meghallgassa és orvosolja.

2011.01.23.

Elhallgatás

Tisztelt Látogató!
Az Ajka TV honlapja pénzügyi okok miatt átmenetileg szünetel.


Meglepetéssel tapasztaltam, hogy egy webes információforrásom bizonytalan ideig "elcsitult".

burcsi

2011.01.29.

Régi házak és lakóik


Az évek hosszú során kicserélődnek Tósokberénd lakói. Ez egy természetes folyamata életünknek. Emberek jönnek-mennek, megszületnek és eltávoznak az élők sorából. A házak, épületek és a házhelyek, pedig maradnak a helyükön. Vajon mindenki tudja-e, hogy ki lakott előtte az ő házában, szomszédjában? Vajon ismerik-e az utódok az őseik életét, szokásait? Mennyit tudnak a faluban és a már máshol letelepültek Tósokberénd múltjából?

A házak nagy része természetesen még hiányzik, de az a cél hogy állandóan szaporodjon, és minél több felkerüljön a Tósokberénd városrész honlapjára. Kérünk mindenkit, aki tud, ebben segíteni járuljon hozzá adatokkal, képekkel a sikeres, folyamatos bővítéshez, javítgatáshoz!

>>>>>

2011.02.02.

Kedves Tósokberéndiek!


a Tósokberéndért Egyesület 2011. február 19-re farsangi bált szervez.


Az alapító tagok 2011. február 19-én (szombat) 18 órára hívnak minden érdeklődőt a Mikes Kelemen általános iskola tornatermébe egy vidám farsangi beszélgetős-batyus találkozásra.

Zene: Kaszap Emőke

Belépési díj: 600,-Ft/fő

A legötletesebb jelmezeket és a legfinomabb farsangi fánkot díjakkal jutalmazzuk.

A szervezési tennivalókat nagymértékben elősegíti, ha a következő elérhetőségen visszajelez:

Gróf Károly: 06 - 20 / 946-8653

Egerváriné Andrea: 06 - 30 / 240-8864

Reméljük, hogy megtiszteli Egyesületünket a jelenlétével!

A találkozás reményében:

A Szervezők

2011.02.11.

Régi családi- és katonaképek


Kérünk mindenkit, segítsen adatokkal, képekkel a weboldal folyamatos bővítéséhez, javításához, a múlt megőrzéséhez!

>>>>>

2011.02.20.

Farsangi népszokások

Vízkereszttől, január 6.-tól hamvazószerdáig tartó időszak a farsangi mulatságok ideje. Magyarországon a német hatás eredményeként hívták életre. A középkorban azt hitték az emberek, hogy a tél utolsó napjaiban a NAP elgyengül és a gonosz szellemek életre kelnek. Ezért vigadalommal, jelmezes karneváli felvonulásokkal, boszorkánybábú elégetésével akarták elűzni a szellemeket. Néhol tüzes kerekeket görgettek, azt remélve, hogy a földi tűz segíti a napot, hogy erőre kapjon. Az ijesztő jelmezek is arra szolgáltak, hogy elűzzék a gonoszt, a rosszat. A ma élő legnagyobb, ilyen jellegű felvonulás hazánkban Mohácson és környékén lévő busójárás, ami a téltemetést is jelképezi.

Hazánkban ez az időszak volt a táncmulatságok ideje a hagyományos paraszti életben. Batyus bálokat szerveztek. A lányok készítették az ételt, amiből napjainkra a kelt fánk és a forgácsfánk maradt meg, de régmúlt időkben szívesen tálaltak ciberelevest (savanyú levesek gyűjtőneve), kocsonyát. A fiuk, pedig a jó hangulatot biztosító italt, leginkább bort vitték. A bálozók közösen fizették a zenészt.

A párválasztásnak is fontos szerepe volt a mulatságokban. A lányok bokrétát adtak a kiszemelt legénynek, aki ha tetszett neki a lány, akkor a kalapjára tűzte.

>>>>>

2011.02.23.

Régi tósoki képek (Károly Ferenctől)az albumra >>>>>
2011.03.12.

Tósokberéndi vasútállomás


az albumra >>>>>
2011.03.28.

A baj nem jár egyedül: vagy a szocializmussal, vagy a kapitalizmussal társul.

Másik bölcsességhez frissítsd az oldalt!       Ugrás a lap tetejére!