Tósokberénd városrész weboldala a Tósokberéndért Egyesület gondozásában

Ajka-Tósokberénd

HORVÁTH István (Külsővat, 1910.09.18. - Tósokberénd, 1957.04.24.) tanító, tanár, gimnáziumi igazgató

Nyolc gyermekes parasztcsalád gyermekeként iskoláit szülőfalujában és Celldömölkön végezte, majd Pápán szerzett kántortanítói oklevelet 1932. július 1-én. 1935. szeptember 26-tól Bódén tanított, 1938 nyarán megpályázta a Nemzetnevelésben meghirdetett tósokberéndi kántortanítói állást. Kilenc pályázó közül nyert. Október 20-án állt munkába. evékenysége nyomán megpezsdült a község kultúrális élete. Sikeres színműíró és rendező. Levente parancsnok. 1946-ban az elsők között indította a 8 osztályos oktatást, esti tagozatot szervezett. Még ez évben igazgatóvá, 1947-ben pedig espereskerületi iskolafelügyelővé nevezték ki. A község lakosságának aktív közreműködésével új általános iskolát építtetett. 1950. augusztus 15-én a devecseri járási tanács elnökhelyettesévé nevezték ki.

Óvónőképzést, pedagógus továbbképzést kezdeményezett; ő maga is tanult, tanítói képesítése mellé főiskolai, egyetemi végzettséget szerzett. 1953-ban megteremtette Ajkán a gimnáziumi oktatás feltételeit, s - korai - haláláig igazgatója volt Ajka első középiskolájának. Elkötelezett pedagógus volt. A beréndi temetőben nyugszik.

Oktatott, kórust vezetett, színdarabot írt és tanított

Felesége Hercz Magdolna, gyerekeik: Magda tanár, István mérnök, Zsuzsanna tanár.